Tiệc nhanh có bắt buộc phải dùng khung và khay do PITO cung cấp không?  Đối tác có thể sử dụng đồ của phía đối tác (khay inox, đĩa,…), với điều kiện đối tác phải đảm bảo thời gian set up NHANH, không đến 30 phút một lần set up. Ngoài ra, đối tác vui

Xem thêm

Các dụng cụ PITO có thể hỗ trợ đối tác là gì? (Ví dụ: Khay, Ly,… để phục vụ tiệc nếu đối tác không có) PITO không có chính sách cho mượn hay thuê, PITO có thể hỗ trợ đối tác bằng cách hướng dẫn đối tác nơi đặt, hoặc trong khả năng PITO có

Xem thêm

Nếu các đối tác không có các chương trình trang trí mà khách lại yêu cầu thì PITO có hỗ trợ đối tác được không hay PITO tính phí như thế nào? PITO sẽ hỗ trợ bằng những gói trang trí có sẵn, đối tác có thể mua lại và tự trang trí và khách

Xem thêm