Hiện tại PITO đang nhận thanh toán từ khách hàng cho đối tác, nên vẫn có trường hợp công nợ 45, 60 ngày, nếu sau này PITO phát triển hệ thống thì đối tác phải chịu công nợ đó hay sao, có được lựa chọn nhận tiệc hay không? Với đối tác thì PITO có

Xem thêm

Tất cả mọi đơn hàng đối tác cần phải xuất hoá đơn cho PITO với hoá đơn và công ty đăng ký kinh doanh đúng ngành nghề. Trong trường hợp đối tác không thể xuất hoá đơn VAT cho PITO, một khoản phí 4% trên tổng giá trị đơn hàng sẽ được thu, đây là

Xem thêm

PITO có thay đổi, sẽ thanh toán 70% còn lại sau khi tiệc hoàn thành trong vòng 3 – 5 ngày sau khi tiệc kết thúc, thay vì từ ngày 1 – 5 hằng tháng được không? Trong suốt quá trình làm việc với các đối tác, PITO nhận thấy hình thức thanh toán này

Xem thêm

Ngay khi PITO xác nhận với đối tác đơn tiệc bằng văn bản (điện tử hoặc giấy), PITO sẽ chuyển cho đối tác một khoản tiền cọc 30% vào Thứ Năm hằng tuần. Số tiền còn lại, PITO sẽ chốt số liệu thanh toán với đối tác vào ngày 26-30 hàng tháng và sẽ thanh

Xem thêm

PITO có thực hiện hợp đồng với đối tác không? PITO sẽ ký một hợp đồng ghi nhớ với đối tác của mình để thống nhất những thoả thuận giữa 2 bên.

...
Xem thêm