Chi phí thuê đồ và vận chuyển có bao gồm trong phí 20% cho PITO không? PITO sẽ không thu 20% phí trên chi phí vận chuyển. Những chi phí còn lại như chi phí thuê trang thiết bị, thuê dụng cụ phục vụ cho tiệc,… tóm lại là những chi phí được đính kèm trong

Xem thêm

Với 20% mà PITO nhận được trên mỗi đơn hàng, PITO đã làm hết tất cả mọi việc kinh doanh và tiếp thị (sales & marketing), tìm khách hàng cho quý Đối tác. So với việc nếu quý đối tác tự triển khai việc kinh doanh và tiếp thị thì chi phí có thể tốn đến 25-60% doanh

Xem thêm

PITO có thu phí gia nhập không? PITO sẽ không thu phí gia nhập và khởi tạo menu của bạn, hoàn toàn miễn phí.

...
Xem thêm