Nếu đối tác có sơ sót trong quá trình làm việc mà khách yêu cầu không thanh toán chi phí tiệc thì PITO giải quyết ra sao? Thông báo vi phạm và nhắc nhở lần 1. Thông báo vi phạm lần 2 bằng văn bản hoặc qua email. Thông báo vi phạm lần 3. Tắt

Xem thêm

Sau này PITO chỉ dựa trên phiếu đi tiệc để đánh giá tiệc thì nếu khách không chịu ký phiếu đi tiệc thì còn biện pháp nào để kiểm tra tiệc hay không? Trong trường hợp khách hàng không ký phiếu đi tiệc, PITO sẽ dựa trên phản ánh của khách hàng để quyết định

Xem thêm

Làm sao tôi biết được đánh giá của khách hàng? Thông tin đánh giá của khách hàng sẽ được gởi đến email cho bạn và đồng thời đăng tải ở trạng thái công khai trên website pito.vn.

...
Xem thêm

Việc huỷ tiệc sẽ gây tổn thất lớn đến uy tín của bạn và cả PITO, vì vậy, khi bạn huỷ tiệc, bạn phải hoàn trả lại số tiền đã đặt cọc và bồi thường theo hợp đồng. Song song đó, PITO sẽ ngưng hợp tác với bạn trong 1 năm. Trong trường hợp bất

Xem thêm

PITO hiểu rằng sẽ có những thời điểm đối tác đang rất bận rộn, vì vậy, đối tác có quyền từ chối nhận tiệc của PITO, và PITO sẽ thay thế bằng một đối tác khác.

...
Xem thêm