Làm quen
NỘI DUNG

Hợp đồng điện tử – Chữ ký số

Bài học 7 Chương 2

Với sự phát triển mạnh mẽ của nền thương mại toàn cầu, công nghệ hiện đại đang không ngừng phát triển và dần thay thế các phương thức truyền thống. Hình thức công nghệ hóa không chỉ đề cao tính tiện lợi mà còn tạo tính cạnh tranh về mặt thời gian và năng suất. Không chỉ trong quá trình vận hành, sản xuất, mà quá trình hợp tác cũng đang dần số hóa thông qua hình thức ký kết hợp đồng điện tử. 

1. Giao kết hợp đồng điện tử

“Giao kết hợp đồng điện tử là việc sử dụng thông điệp dữ liệu để tiến hành một phần hoặc toàn bộ giao dịch trong quá trình giao kết hợp đồng” (Luật Giao dịch điện tử của Việt Nam, 2005).

Giao kết hợp đồng điện tử là sự kết hợp của các quá trình đàm phán, thương thảo, tạo lập và ký kết hợp đồng bằng cách trao đổi thông tin ở dạng dữ liệu điện tử. Các hợp đồng đã được ký kết là kết quả của cả quá trình sẽ được lưu trữ một phần hoặc hoàn toàn ở dạng dữ liệu điện tử.

2. Lợi ích của hợp đồng điện tử

 • Quy trình giao kết tiện lợi, không yêu cầu tiếp xúc trực tiếp, hợp đồng không giấy.
 • Việc ký kết diễn ra mọi lúc, mọi nơi trên nhiều phương tiện, thiết bị khác nhau.
 • Tiện lợi trong việc quản lý, lưu trữ và tìm kiếm.
 • Cắt giảm các chi phí không cần thiết như in ấn, đi lại, vận chuyển...
 • Tiết kiệm tối đa về mặt thời gian.
 • Đủ tiêu chuẩn về mặt pháp lý theo Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 được thông qua ngày 29/11/2005.

3. Chữ ký điện tử

Chữ ký điện tử là một dạng thông tin đi kèm với dữ liệu (văn bản, hình ảnh hoặc video...) có khả năng xác nhận chủ sở hữu của dữ liệu đó và được sử dụng trong các giao dịch điện tử. 

Hiện nay chữ ký điện tử (electronic signature) và chữ ký số (digital signature) là hai thuật ngữ thường được sử dụng song song. Trên thực tế chữ ký số chỉ là một tập con của chữ ký điện tử. Vậy nhưng về cơ bản, hai hình thức chữ ký này đều có những yếu tố sau:

 • Được tạo lập dưới dạng dữ liệu chữ, từ ngữ, ký hiệu, âm thanh hoặc hình ảnh bằng phương tiện điện tử
 • Được gắn liền hoặc kết hợp có logic với hợp đồng điện tử dưới dạng PDF, WORD...
 • Có khả năng xác nhận người ký hợp đồng điện tử và sự chấp thuận của người đó với nội dung dữ liệu trên hợp đồng.

Chữ ký số cần được cung cấp do các công ty có uy tín nhằm đảm bảo tiêu chuẩn về chữ ký số theo thông tư 06/2015/TT-BTTTT quy định, Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số. 

Để có thể hiểu rõ hơn, bạn đọc có thể tham khảo Chương 4: Dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng của cơ quan, tổ chức thuộc Nghị định số 130/2018/NĐ-CP - Quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

4. Điều kiện ký hợp đồng điện tử bằng PDF

Để có thể tiến hành ký số vào hợp đồng điện tử bằng PDF, đơn vị kinh doanh cần có hai yếu tố sau:

 • Chữ ký số (USB Token).
 • Cài đặt phần mềm Foxit Reader (phiên bản 9.5.0 trở lên do các phiên bản Foxit Reader trước đó không hỗ trợ tính năng ký số).

5. Quy trình giao kết hợp đồng điện tử

huong-dan-ky-hop-dong-dien-tu
huong-dan-ky-hop-dong-dien-tu-1
huong-dan-ky-hop-dong-dien-tu-2
huong-dan-ky-hop-dong-dien-tu-3
huong-dan-ky-hop-dong-dien-tu-4
huong-dan-ky-hop-dong-dien-tu-5
huong-dan-ky-hop-dong-dien-tu-6
huong-dan-ky-hop-dong-dien-tu-7
huong-dan-ky-hop-dong-dien-tu-10
huong-dan-ky-hop-dong-dien-tu-11
Pen
>