Cơ bản
NỘI DUNG

Hướng dẫn đối tác tiếp nhận đơn hàng tại PITO

Bài học 3 Chương 1

Trong hành trình chuẩn hoá và giúp việc hợp tác, triển khai các đơn hàng giữa PITO và Đối tác ngày càng chuyên nghiệp hơn, kể từ ngày 21/09/2020,  các đơn hàng tại PITO sẽ được triển khai thực hiện thông qua hệ thống PITO App tại đường dẫn: https://partnerapp.pito.vn/ . PITO Academy thực hiện bài viết Hướng dẫn đối tác tiếp nhận đơn hàng tại PITO 

Sử dụng hệ thống

Hệ thống PITO App là một web app được PITO xây dựng, giúp Đối tác thuận tiện hơn trong quá trình hợp tác cùng PITO. Với Hệ thống này, Đối tác có thể theo dõi các đơn hàng được triển khai cùng PITO, kiểm tra doanh thu trong mục Tổng quan, xem thống kê các món ăn, thực đơn của mình trong mục Sản phẩm, kiểm tra các khoản Thanh toán. 

Để hiểu cách thức sử dụng, vui lòng truy cập bài viết: Tổng quan dashboard


Tiếp nhận đơn hàng

Cách thức nhận đơn hàng mới tại PITO được áp dụng như sau: 


Bước 1: Bộ phận Chăm sóc khách hàng gọi điện trao đổi về đơn hàng với đối tác (nếu phù hợp về thời gian, giá tiền... đối tác phản hồi tiếp nhận đơn hàng) 


Bước 2: PITO gửi ĐƠN ĐẶT HÀNG đến email đối tác, trong đó có ghi chú rõ về Thực đơn, Tổng giá trị đơn hàng. Lúc này, PITO và Đối tác sẽ chờ Khách hàng của mình phản hồi lần cuối (Đơn hàng vẫn chưa chính thức được đặt)

Email thông báo có đơn đặt hàng mới

Mẫu Đơn đặt hàng của PITO

Bước 3: Trường hợp khách hàng không có thay đổi về đơn hàng, PITO gửi PHIẾU ĐI TIỆC đến đối tác, trong đó có chi tiết các thông tin về thời gian (thời gian có mặt, bắt đầu tiệc, dọn dẹp), các dặn dò (Khi đến toà nhà, vào toà nhà/khu vực tiệc, trình bày tiệc, danh mục cần chuẩn bị...) 

Mẫu email gửi Xác nhận đơn hàng kèm Phiếu đi tiệc

Mẫu Phiếu đi tiệc gửi khách hàng

Trường hợp khách có thay đổi đơn hàng, một ĐƠN ĐẶT HÀNG mới sẽ được gửi đến Đối tác để Đối tác nắm thông tin. Sau khi khách hàng hoàn tất xác nhận, PHIẾU ĐI TIỆC cuối cùng sẽ được gửi cho đối tác.


Trước ngày diễn ra tiệc

Trước ngày diễn ra tiệc, PITO sẽ gửi 01 email và 01 tin nhắn SMS đến Đối tác để nhắc thông tin

Mẫu email nhắc đối tác triển khai tiệc

Mẫu tin nhắn SMS nhắc đối tác triển khai tiệc


Diễn ra đơn hàng

Khi đối tác đến tiệc, đối tác vui lòng xác nhận đã đến tiệc bằng cách nhấn nút XÁC NHẬN ĐÃ ĐẾN trong email PITO gửi, cách thức cụ thể như sau: 


Kết thúc đơn hàng

Kết thúc đơn hàng, 01 phiếu đánh giá sẽ được gửi đến khách hàng để thực hiện. Kết quả sẽ được gửi về email đối tác, giúp đối tác hiểu và ngày càng hoàn thiện chất lượng phục vụ của mình. 

Bên cạnh đó, đối tác có thể theo dõi quy trình thanh toán tại PITO thông qua việc truy cập hệ thống.

Hệ thống tự động gửi EMAIL và tin nhắn SMS về địa chỉ đối tác đã đăng ký với PITO. Do đó, Đối tác cần đăng ký đúng địa chỉ EMAIL và SỐ ĐIỆN THOẠI, đồng thời kiểm tra thường xuyên để kịp thời nhận các đơn đặt hàng từ PITO


Để thay đổi thông tin email, SMS hay hiểu thêm về cách sử dụng hệ thống, vui lòng liên hệ: Ms Trang Nguyễn - Partner Success Executive - Tel: 076.962.4225 

Pen
>