Cơ bản
NỘI DUNG

Hướng dẫn sàng lọc COVID – 19

Bài học 2 Chương 1

Các cơ sở kinh doanh F&B được khuyến khích thực hiện các bước sàng lọc COVID - 19 dựa trên tình trạng sức khỏe của nhân viên nhằm đảm bảo an toàn chống dịch trong quá trình tái hoạt động

1. Trước khi quay trở lại làm việc

 • Tổ chức chích ngừa hoặc khuyến khích nhân viên đăng ký chích vắc xin phòng chống COVID - 19
 • Nhân viên tự đánh giá tình trạng sức khỏe của bản thân trước khi quyết định quay trở lại làm việc.
 • Nhân viên có dấu hiệu bị sốt chủ động thông báo đến quản lý hoặc người có trách nhiệm và không được đến chỗ làm cho đến khi sức khỏe hoàn toàn hồi phục

*Một người được xác định là bị sốt khi nhiệt độ cơ thể từ 38 độ C trở lên

2. Khi quay trở lại nơi làm việc

 • Tiến hành đo nhiệt độ cho nhân viên và lưu lại trong sổ theo dõi. Đảm bảo quá trình đo nhiệt độ được diễn ra một cách an toàn và tôn trọng bằng cách sử dụng nhiệt kế "không chạm" hoặc không tiếp xúc.
 • Triển khai cho nhân viên điền phiếu Khai báo sức khỏe nhằm thu thập và sàng lọc tình trạng sức khỏe của nhân viên
 • Việc điền phiếu Khai báo sức khỏe cần được tiến hành trên tinh thần trung thực và khách quan

**Lưu ý: các doanh nghiệp có thể tiến hành triển khai điền phiếu online để hạn chế khả năng tiếp xúc

3. Hướng dẫn sàng lọc

Với bất kỳ nhân viên thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Nhiệt độ từ 38 độc C trở lên 
 • Chưa tiêm ngừa vắc xin COVID - 19
 • Trả lời "Có" câu 3 hoặc 4 trong phiếu Khai báo sức khỏe
 • Có 1 trong những dấu hiệu được liệt kê trong 5 mà không thể quy cho bất kỳ lí do nào khác

Chủ doanh nghiệp cần phải tiến hành các bước như sau:

 • Đảm bảo nhân viên không vào khu vực làm việc
 • Thực hiện cách lý nhân viên bị nghi nhiễm với những người còn lại
 • Bố trí phương tiện vận chuyển an toàn để đưa nhân viên về nhà hoặc đến cơ sở y tế nếu cần
 • Khuyến khích nhân viên nên đi xét nghiệm COVID - 19 trong thời gian sớm nhất có thể 
 • Đảm bảo nhân viên hoàn thành thời gian cách ly trước khi quay trở lại làm việc

4. Trong quá trình làm việc

 • Trang bị các thiết bị bảo vệ cá nhân như khẩu trang, găng tay và kính chống giọt bắn
 • Đảm bảo khoảng cách an toàn trong quá trình làm việc
 • Thực hiện đo nhiệt độ cho nhân viên trước khi bắt đầu giờ làm việc.
 • Nhân viên chủ động theo dõi tình trạng sức khỏe cá nhân. Tự cách ly và báo ngay cho quản lý khi thấy bản thân xuất hiện các triệu chứng
 • Lưu trữ toàn bộ thông tin sức khỏe của nhân viên để ghi lại quá trình sàng lọc
 • Hồ sơ lưu trữ cần được bảo mật và lưu trữ ở vị trí an toàn

Tài liệu

Phiếu khai báo sức khỏe

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"f8570":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"f8570":{"val":"var(--tva-template-main-color, rgb(82, 209, 123))"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"f8570":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Tải xuống
__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"f8570":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"f8570":{"val":"var(--tva-template-main-color, rgb(82, 209, 123))"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"f8570":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Mở
Nhật ký sàng lọc

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"f8570":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"f8570":{"val":"var(--tva-template-main-color, rgb(82, 209, 123))"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"f8570":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Tải xuống
__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"f8570":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"f8570":{"val":"var(--tva-template-main-color, rgb(82, 209, 123))"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"f8570":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Mở

***Tài liệu và nội dung bài học có giá trị cung cấp thông tin, tham khảo và không có giá trị pháp lý

Pen
>