Làm quen
NỘI DUNG

Quy Tắc Ứng Xử Quý Đối Tác

Bài học 9 Chương 4

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ DÀNH CHO THƯƠNG NHÂN

STT 

QUY ĐỊNH CÁC HÀNH VI KHÔNG ĐƯỢC PHÉP

HÌNH THỨC XỬ LÝ VI PHẠM

Lần 1

Lần 2

Lần 3

A

CÁC HÀNH VI ĐẶC BIỆT NGHIÊM CẤM

1

Báo giá với PITO chênh lệch cao hơn so với giá công bố trên báo giá hay website cho những khách hàng khác.

PITO thông báo qua email và tạm dừng chương trình hỗ trợ truyền thông trong vòng 07 (bảy) ngày.

Đối tác cung cấp giá chính xác trong vòng 2 giờ.

PITO thông báo qua email và tắt chế độ hoạt động của đối tác trên hệ thống trong vòng 30 (ba mươi) ngày.

Đối tác cung cấp giá chính xác trong vòng 2 giờ.

PITO thông báo bằng văn bản ngừng hợp tác.

2

 • Phần ăn bán cho khách hàng của PITO có định lượng khác so với bán tại cửa hàng.
 • Không đúng với định lượng và chất lượng đã cam kết và thống nhất trong thực đơn gởi cho PITO.

PITO thông báo vi phạm qua email và tạm dừng chương trình hỗ trợ truyền thông trong vòng 07 (bảy) ngày.

PITO thông báo qua email và ngưng hợp tác.

3

 • Cung cấp sai chất lượng công cụ dụng cụ hoặc thiếu công cụ dụng cụ đã cam kết trong báo giá. 
 • Tái sử dụng các công cụ dụng cụ được quy định dùng 1 lần.
 • Thực hiện các công việc trễ thời hạn so với thời gian đã cam kết và thống nhất cùng PITO.

PITO thông báo vi phạm qua email.

Đối tác cam kết bồi thường khi khách hàng hoặc PITO có yêu cầu (tối đa không quá 50% tổng giá trị đơn hàng).

PITO thông báo vi phạm qua email.

Đối tác cam kết bồi thường khi khách hàng hoặc PITO có yêu cầu (tối đa không quá 50% tổng giá trị đơn hàng).

PITO thông báo bằng văn bản ngừng hợp tác vĩnh viễn.

Đối tác cam kết bồi thường khi khách hàng hoặc PITO yêu cầu (tối đa không quá 50% tổng giá trị đơn hàng).

4

Lợi dụng Mã khuyến mãi và các ưu đãi của PITO để trục lợi.

PITO thông báo qua email và tạm dừng chương trình hỗ trợ truyền thông trong vòng 07 (bảy) ngày.

PITO thông báo qua email và tạm dừng chương trình hỗ trợ truyền thông trong vòng 30 (ba mươi) ngày.

PITO thông báo bằng văn bản ngừng hợp tác vĩnh viễn và gửi thông báo yêu cầu thanh toán công nợ.

5

Các hành vi vi phạm nghiêm trọng theo kết luận của cơ quan công an hoặc cơ quan thẩm quyền khác.

PITO thông báo bằng văn bản ngừng hợp tác.

6

 • Phối hợp với Nhân viên của PITO hoặc Công ty đối thủ để nhận đặt dịch vụ của PITO mà không thông qua PITO.
 • Thương Nhân cố tình lấy thêm tiền của khách hàng khi không có bất kỳ phát sinh về dịch vụ hoặc chưa nhận được sự đồng thuận từ PITO.
 • Đối tác trực tiếp cung cấp dịch vụ ăn uống tận nơi cho khách hàng từng phục vụ thông qua sự kết nối của PITO.

PITO thông báo bằng văn bản ngừng hợp tác.

8

Nhận đánh giá tổng từ 2 sao trở xuống từ khách hàng.

PITO thông báo qua email.

PITO thông báo qua email.

PITO thông báo bằng văn bản ngừng hợp tác.

B

THÁI ĐỘ - ỨNG XỬ

1

Nhân viên của cửa hàng không có thái độ tốt với nhân viên của PITO; phục vụ không chuyên nghiệp, thiếu nhiệt tình với khách hàng (thông qua đánh giá của khách hàng)

PITO thông báo vi phạm và nhắc nhở lần 1 qua email.

PITO thông báo vi phạm và nhắc nhở lần 2 qua email.

PITO thông báo bằng văn bản ngừng hợp tác.

2

Hành vi không đúng mực (xâm phạm thân thể, tinh thần, nhân phẩm) với nhân viên PITO, gây rối trật tự công cộng tại địa điểm tổ chức của khách hàng

PITO thông báo bằng văn bản ngừng hợp tác.

C

VI PHẠM CÁC YÊU CẦU, QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

1

 • Không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Sau khi được bộ phận kiểm định chất lượng kiểm tra với bên liên quan (Phản ánh từ phía khách hàng: đồ ăn bị ôi thiu, có dòi, quá hạn sử dung, …/ Phản ánh từ phía nhân viên PITO; cửa hàng chuẩn bị đồ ăn không vệ sinh/ Phản ánh từ các phòng ban có thẩm quyền, …)
 • Đồ ăn gây ngộ độc cho khách hàng. Sau khi được kiểm tra bởi bộ phận kiểm định chất lượng của PITO với các bên liên quan.

PITO thông báo vi phạm qua email. Đối tác bồi thường 100% giá trị đơn tiệc, và các khoản bồi thường viện phí khác (nếu có). 

Tắt chế độ hoạt động của đối tác trên hệ thống cho đến khi khắc phục xong hậu quả.

PITO thông báo vi phạm qua email. 

Thương Nhân bồi thường 100% giá trị đơn tiệc, và các khoản bồi thường viện phí khác (nếu có). 

Ngừng hợp tác.

2

Không lưu mẫu thức ăn trong vòng 24h theo quy định tại Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

PITO thông báo vi phạm qua email. 

PITO thông báo bằng văn bản ngừng hợp tác.

D

HÀNH XỬ CHUYÊN NGHIỆP

1

 • Không thông báo cho PITO khi cửa hàng đóng cửa trong giờ hoạt động đã thông báo với PITO.
 • Không thông báo cho PITO khi thay đổi menu, địa điểm, số điện thoại liên lạc.
 • Từ chối đơn đặt hàng cho PITO mà không có lý do hợp lý.
 • Tự ý sử dụng, đăng tải hình ảnh có mặt người dùng dịch vụ mà chưa được sự đồng ý của khách hàng (thông qua PITO)

PITO thông báo vi phạm qua email và đề nghị khắc phục.

PITO thông báo qua email và tắt chế độ hoạt động của đối tác trên hệ thống trong vòng 07 (bảy) ngày.

PITO thông báo qua email và tắt chế độ hoạt động của đối tác trên hệ thống trong vòng 14 (mười bốn) ngày.

2

Tỷ lệ hủy các đơn hàng của PITO trên 20% so với tổng số lượng đơn hàng trong 01 (một) Quý.

PITO thông báo vi phạm qua email và đề nghị khắc phục.

PITO thông báo qua email và tạm dừng chương trình hỗ trợ truyền thông trong vòng 07 (bảy) ngày.

PITO thông báo qua email và tạm dừng chương trình hỗ trợ truyền thông cho đến khi có hướng xử lý.

Pen
>