Cơ bản
NỘI DUNG

Quy trình các bước tổ chức sự kiện

Bài học 2

Quá trình tổ chức tiệc hoàn chỉnh là kết quả tổng hợp của rất nhiều công việc thuộc nhiều hạng mục khác nhau. Tùy theo quy mô, tính chất và mục đích của từng sự kiện cụ thể mà đơn vị tổ chức cần phải linh động đáp ứng.

Thế nhưng, vẫn sẽ có một quy trình  tổ chức sự kiện nhất định, giúp định hướng cho các đơn vị tránh thiếu sót trong quá trình chuẩn bị và vận hành. Tấm bản đồ hành trình dưới đây sẽ tạo nền tảng cho các đơn vị tổ chức tham khảo và định hình được các bước tổng quan để xây dựng được một sự kiện hoàn hảo. 

Ở mỗi giai đoạn, mỗi khâu thực hiện sẽ có rất nhiều chi tiết nhỏ dễ bị bỏ quên. Nhằm khắc phục vấn đề đó, các đơn vị sẽ cần đến sự hỗ trợ của các loại checklist để hạn chế việc thiếu sót trong khâu tổ chức cũng như thuận tiện trong việc quản lý.

Pen
>