Cơ bản
NỘI DUNG

Tổng quan dashboard

Bài học 5 Chương 2

Giao diện hệ thống dành cho đối tác được chúng tôi nghiên cứu và xây dựng dựa trên nhu cầu thực tế, giúp đối tác dễ dàng sử dụng, theo dõi, kiểm tra các đơn hàng. Bài viết dưới đây giúp đối tác hiểu về cách thức hoạt động cũng như sử dụng hệ thống dành cho đối tác.

Bước 1: Truy cập vào hệ thống https://partnerapp.pito.vn/

Bước 2: Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản của đối tác (Xem lại Hướng dẫn đối tác mới đăng ký, đăng nhập)

Giao diện hệ thống dành cho đối tác

Có 06 đề mục tương ứng các chức năng khác nhau để hỗ trợ đối tác: Đơn hàng, Tổng quan, Sản phẩm, Thanh toán, Hỗ trợ, Cài đặt. Cùng chúng tôi điểm qua từng đề mục nhé:

ĐƠN HÀNG

Một số tính năng hỗ trợ tại đề mục Đơn hàng:

  • Có 06 cột thông tin: STT, Mã đơn hàng, Nội dung tiệc, Địa điểm, Ngày thực hiện, Tổng, Người liên hệ, Trạng thái
  • Tổng hợp tất cả các đơn hàng đối tác có (bạn có thể xem theo định dạng Danh sách hoặc Ô vuông)
  • Có 04 trạng thái đơn hàng: Mới - Chờ xác nhận (Đơn hàng cần chờ đối tác và Khách hàng xác nhận qua email), Đã xác nhận (Đơn hàng đã xác nhận, trong quy trình chuẩn bị tổ chức), Đã hoàn thành (Đơn hàng đã thực hiện xong) và Đã huỷ (Đơn hàng bị đối tác hoặc khách hàng huỷ không thực hiện)
  • Đối tác có thể sắp xếp đơn hàng theo loại hình dịch vụ: Thức ăn (được chính thức phục vụ vào tháng 10/2020), Tiệc hoặc Bữa ăn hàng ngày
  • Click vào Mã đơn hàng để có vào Chi tiết của đơn hàng 

TỔNG QUAN

Mục Tổng quan giúp đối tác dễ dàng thống kê các đơn hàng với các chức năng tổng hợp doanh thu, tổng số khách hàng, khách hàng mới, số đơn khách huỷ, số đơn tự huỷ. 

Đặc biệt, chúng tôi xây dựng một bộ lọc đa dạng gồm: Hôm nay, Hôm qua, 7 ngày trước, 30 ngày trước, 90 ngày trước, Tự chọn giúp bạn dễ dàng nghiên cứu, thống kê các thông số.

SẢN PHẨM

Mục Sản phẩm thông tin về danh sách món ăn, thực đơn và dịch vụ của đối tác. Thông tin này do đối tác cung cấp, bộ phận Phát triển Đối tác phụ trách nhập liệu. 

Trường hợp đối tác muốn thay đổi nội dung trong mục sản phẩm, vui lòng liên hệ trực tiếp trong mục Hỗ trợ.

THANH TOÁN

Mục Thanh toán với 02 mục Chờ Thanh toán và Đã thanh toán giúp đối tác thống kê, kiểm tra thường xuyên tình trạng thanh toán của đơn hàng

HỖ TRỢ

Với 02 hình thức gọi qua số hotline hoặc điền thông tin vào biểu mẫu, PITO sẽ phản hồi các nội dung cho đối tác

CÀI ĐẶT

Mục Cài đặt thể hiện tất cả thông tin của Đối tác. Bạn có thể chỉnh sửa bất cứ thông tin nào bằng cách nhấn vào ký hiệu Chỉnh sửa.  

PITO Academy Trên đây là hướng dẫn về giao diện hệ thống dành cho đối tác. Mong rằng với các chức năng trên, bạn sẽ quản lý đơn hàng,doanh thu của mình một cách thật chuyên nghiệp!

Like  Reply  10h

Pen
>