Điều khoản và bộ quy tắc ứng xử dịch vụ PITO Xpress và PITO Cloud Canteen

Cập nhật lần cuối: Ngày 22/8/2023

Các điều khoản và bộ quy tắc ứng xử dành cho thương nhân tham gia dịch vụ PITO Cloud Canteen và PITO Xpress

A. Mục đích

Chính sách hoạt động mô hình vận hành PITO Cloud Canteen và PITO Xpress được ban hành bởi Công ty Cổ phần PITO bao gồm các quy định, chính sách liên quan đến hoạt động của Thương nhân khi hợp tác kinh doanh trên Nền tảng PITO.

B. Phạm vi và hiệu lực

  • Đối tượng áp dụng: Tất cả Thương nhân tham gia vận hành mô hình dịch vụ PITO Cloud Canteen và PITO Xpress.
  • Thời gian có hiệu lực: 22/08/ 2023

C. Chính sách hoạt động mô hình vận hành PITO Cloud Canteen và PITO Xpress

Điều 1: Quy định về mức bồi thường

Đối với đơn hàng bị hủy bởi Khách hàng, phần ăn bồi thường sẽ được PITO tính như sau:

Trước thời gian cung cấp dịch vụ

Phí hủy

(cho dịch vụ đã đặt)

0 - 6 giờ

80% giá trị đơn hàng

6 - 24 giờ

50% giá trị đơn hàng

24 - 72 giờ

25% giá trị đơn hàng

Lớn hơn 72 giờ

0% giá trị đơn hàng

Điều 2: Bộ quy tắc ứng xử dành cho thương nhân

STT

Quy định các hành vi không được phép

Hình thức xử lý vi phạm

Lần 1

Lần 2

Lần 3

A

CÁC HÀNH VI ĐẶC BIỆT NGHIÊM CẤM

1

Định lượng phần ăn thực tế khác so với định lượng phần ăn Thương nhân đăng tải trên Nền tảng PITO.

Tạm tắt Nhà hàng trên Nền tảng PITO trong vòng 3 ngày

Tạm tắt Nhà hàng trên Nền tảng PITO trong vòng 5 ngày

Hủy toàn bộ các đơn hàng chưa triển khai và tắt Nhà hàng trên Nền tảng PITO.

Các hành vi KHÔNG TRUNG THỰC, gian lận và/ hoặc trục lợi thông qua các chính sách, sự hỗ trợ từ PITO bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi sau:a. Phối hợp sắp xếp tạo đơn hàng với nhân viên PITO, người dùng, người thân v.v. nhằm mục đích trục lợi các loại mã khuyến mại, bao gồm nhưng không giới hạn mã khuyến mại do PITO tài trợ cho Thương nhân hoặc tài trợ cho Khách hàng.b. Sử dụng ứng dụng, phần mềm bên ngoài để gian lận, can thiệp vào hệ thống PITO.c. Tự tạo đơn hàng để tự đánh giá cho Nhà hàng của mình hoặc cố ý tạo đơn hàng để đánh giá không tốt/ bất lợi cho Thương nhân khác;d. Tự tạo và/hoặc thực hiện đơn hàng sai quy định, quy trình vận hành của PITO (Giao đồ ăn cho nhân viên giao nhận của PITO không đúng với đơn hàng đã đặt);e. Hành vi khác mang tính chất gian lận, trục lợi.

1. Truy thu và/ hoặc từ chối thanh toán tất cả các khoản khuyến mại
mà PITO đã tài trợ cho Nhà hàng
2. Tạm tắt Nhà hàng trên Nền tảng PITO trong vòng 5 ngày

1. Truy thu và/ hoặc từ chối thanh toán tất cả các khoản khuyến mại
mà PITO đã tài trợ cho Nhà hàng
2. Tạm tắt Nhà hàng trên Nền tảng PITO trong vòng 10 ngày

1. Truy thu và/hoặc từ chối thanh toán tất cả các khoản khuyến mại mà PITO đã tài trợ cho Nhà hàng.2. Hủy toàn bộ các đơn hàng chưa triển khai và tắt Nhà hàng trên Nền tảng PITO.

3

Dùng ứng dụng PITO, đơn hàng PITO để quảng cáo, tiếp thị cho ứng dụng, nền tảng khác dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn: Kẹp tờ rơi quảng cáo cho ứng dụng khác trong đơn hàng PITO; Truyền tải thông tin quảng cáo ứng dụng khác đến khách hàng, Nhà hàng khác; Lôi kéo người khác quảng cáo hoặc làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Nhà hàng khác trên ứng dụng PITO.

Tạm tắt Nhà hàng trên Nền tảng PITO trong vòng 5 ngày

Tạm tắt Nhà hàng trên Nền tảng PITO trong vòng 10 ngày

Hủy toàn bộ các đơn hàng chưa triển khai và tắt Nhà hàng trên Nền tảng PITO.

4

Các hành vi vi phạm pháp luật theo kết luận của cơ quan công an hoặc cơ quan có thẩm quyền khác.

Hủy toàn bộ các đơn hàng chưa triển khai và tắt Nhà hàng trên Nền tảng PITO.

5

Có hành vi quấy rối, gạ gẫm, hành hung, làm phiền nhân viên PITO/Khách hàng (trước, trong và/ hoặc sau khi thực hiện đơn hàng), bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi sau:
a. Gọi điện và/ hoặc nhắn tin đe dọa, xúc phạm, quấy rầy Khách hàng, nhân viên PITO.
b. Sử dụng số điện thoại Khách hàng, nhân viên PITO ngoài mục đích thực hiện/ giao nhận đơn hàng.
c. Tiết lộ thông tin Khách hàng, nhân viên PITO cho người khác dưới bất kỳ hình thức gì và/ hoặc trên bất kỳ mạng xã hội nào.
d. Gây rối làm mất trật tự công cộng.

Hủy toàn bộ các đơn hàng chưa triển khai và tắt Nhà hàng trên Nền tảng PITO.

6

Các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà chưa được quy định cụ thể tại Chính sách xử lý vi phạm này, bao gồm nhưng không giới hạn:
a. Hành vi lừa dối/ gây nhầm lẫn cho Khách hàng thông qua hoạt động quảng cáo;
b. Hành vi che giấu, cung cấp thông tin không đầy đủ, sai lệch, không chính xác.

Tùy vào quyết định của PITO, Nhà hàng có thể bị áp dụng một, một số hoặc tất cả các biện pháp xử lý sau:


1. Tạm tắt Nhà hàng trên Nền tảng PITO trong vòng 5 ngày (tuỳ vào mức độ lỗi vi phạm) và xóa các nội dung không phù hợp mà Thương nhân đăng tải trên Nền tảng PITO.

2. Tạm tắt Nhà hàng trên Nền tảng PITO trong vòng 10 ngày (tuỳ vào mức độ lỗi vi phạm) và xóa các nội dung không phù hợp mà Thương nhân đăng tải trên Nền tảng PITO.

3. Hủy toàn bộ các đơn hàng chưa triển khai và tắt Nhà hàng trên Nền tảng PITO.

7

Thực hiện hành vi nhằm giảm uy tín của PITO, bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi xuyên tạc, truyền bá thông tin sai sự thật về PITO với nhân viên PITO, Khách hàng hoặc bất cứ bên thứ ba nào.

Hủy toàn bộ các đơn hàng chưa triển khai và tắt Nhà hàng trên Nền tảng PITO.

8

Từ chối, ngăn cản, gây trở ngại cho nhân viên giao nhận của PITO thực hiện đơn hàng; không đóng gói phần ăn trước khi giao cho nhân viên giao nhận của PITO hoặc yêu cầu nhân viên giao nhận của PITO tự đóng gói phần ăn.

Tạm tắt Nhà hàng trên Nền tảng PITO trong vòng 3 ngày

Tạm tắt Nhà hàng trên Nền tảng PITO trong vòng 5 ngày

Hủy toàn bộ các đơn hàng chưa triển khai và tắt Nhà hàng trên Nền tảng PITO.

9

Bị Khách hàng, hoặc bên khác phản ánh, khiếu nại về việc Nhà hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình chế biến, đóng gói, giao nhận hàng hoá. Bao gồm nhưng không giới hạn (các hành vi này đã được Bộ phận kiểm định chất lượng PITO kiểm tra và xác nhận với các bên liên quan):
a. Khu vực chế biến không đảm bảo vệ sinh.
b. Đồ ăn bị ôi thiu, có sinh vật lạ, quá hạn sử dụng.
c. Nhà hàng chuẩn bị đồ ăn không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

1. Tạm tắt Nhà hàng trên Nền tảng PITO trong vòng 5 ngày.
2. Hủy toàn bộ các đơn hàng chưa triển khai.
3. Chỉ mở lại khi bộ phận kiểm soát chất lượng của PITO xác định đủ điều kiện theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm

1. Tạm tắt Nhà hàng trên Nền tảng PITO trong vòng 10 ngày.2. Hủy toàn bộ các đơn hàng chưa triển khai.3. Chỉ mở lại khi bộ phận kiểm soát chất lượng của PITO xác định đủ điều kiện theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm

Hủy toàn bộ các đơn hàng chưa triển khai và tắt Nhà hàng trên Nền tảng PITO.

10

Cung cấp thông tin không chính xác cho PITO trong quá trình hợp tác nhằm mục đích trục lợi hoặc tránh thực hiện nghĩa vụ theo quy định tại hợp đồng và/hoặc chính sách PITO

Hủy toàn bộ các đơn hàng chưa triển khai và tắt Nhà hàng trên Nền tảng PITO.

11

Giao sai/ thiếu phần ăn, không tuân thủ các ghi chú của Khách hàng về phần ăn

Tạm tắt Nhà hàng trên Nền tảng PITO trong vòng 3 ngày

Tạm tắt Nhà hàng trên Nền tảng PITO trong vòng 5 ngày

Hủy toàn bộ các đơn hàng chưa triển khai và tắt Nhà hàng trên Nền tảng PITO.

12

Không cập nhật thực đơn của Nhà hàng khi đổi món, hết món hoặc có sự thay đổi về giá

Tạm tắt Nhà hàng trên Nền tảng PITO trong vòng 3 ngày

Tạm tắt Nhà hàng trên Nền tảng PITO trong vòng 5 ngày

Hủy toàn bộ các đơn hàng chưa triển khai và tắt Nhà hàng trên Nền tảng PITO.

13

Hủy đơn hàng không có lý do hợp lý mà không thông báo với PITO

Tạm tắt Nhà hàng trên Nền tảng PITO trong vòng 3 ngày

Tạm tắt Nhà hàng trên Nền tảng PITO trong vòng 5 ngày

Hủy toàn bộ các đơn hàng chưa triển khai và tắt Nhà hàng trên Nền tảng PITO.

14

Kể từ thời điểm phát sinh đơn hàng, Nhà hàng không xác nhận đơn hàng trong vòng 12 giờ

Tạm tắt Nhà hàng trên Nền tảng PITO trong vòng 3 ngày

Tạm tắt Nhà hàng trên Nền tảng PITO trong vòng 5 ngày

Hủy toàn bộ các đơn hàng chưa triển khai và tắt Nhà hàng trên Nền tảng PITO.

15

Kể từ thời điểm quá hạn xác nhận, PITO không liên hệ được Nhà hàng để xác nhận đơn hàng trong vòng 12 giờ tiếp theo

Hủy đơn hàng quá hạn xác nhận + Tạm tắt Nhà hàng trên Nền tảng PITO trong vòng 3 ngày

Hủy đơn hàng quá hạn xác nhận + Tạm tắt Nhà hàng trên Nền tảng PITO trong vòng 5 ngày

Hủy toàn bộ các đơn hàng chưa triển khai và tắt Nhà hàng trên Nền tảng PITO.

16

Lạm dụng tính năng Tự điều chỉnh thực đơn/ Đơn hàng/ Tạo khuyến mại trên Nền tảng PITO, bao gồm nhưng không giới hạn các vi phạm sau:
a. Tăng giá món ăn cao hơn giá tại quán hoặc trên các kênh bán hàng/nền tảng khác.
b. Tự ý điều chỉnh đơn hàng mà không thông báo hoặc không được sự chấp thuận trước từ Khách hàng.
c. Tạo thực đơn và chú thích món ăn không đúng quy định của PITO (bao gồm nhưng không giới hạn, các trường hợp đăng tải số điện thoại cá nhân, hình ảnh cá nhân)
d. Kinh doanh các loại thực phẩm trái với Quy định của pháp luật/ hoặc trái với chính sách của PITO.
e. Kinh doanh sản phẩm không phải thực phẩm hoặc thực phẩm chưa qua chế biến.
f. Kinh doanh các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật và/ hoặc chính sách PITO.

Tạm tắt Nhà hàng trên Nền tảng PITO trong vòng 3 ngày

Tạm tắt Nhà hàng trên Nền tảng PITO trong vòng 5 ngày

Hủy toàn bộ các đơn hàng chưa triển khai và tắt Nhà hàng trên Nền tảng PITO.

17

Không thông báo cho PITO khi thay đổi các thông tin đã đăng ký với PITO. Bao gồm nhưng không giới hạn: địa chỉ, số điện thoại liên lạc, thông tin giấy phép đăng ký kinh doanh, pháp nhân đăng ký hoặc thông tin địa chỉ, số điện thoại liên lạc, tên Nhà hàng không đúng với thực tế.

Tạm tắt Nhà hàng trên Nền tảng PITO cho đến khi Nhà hàng điều chỉnh thông tin đúng thực tế.

Tạm tắt Nhà hàng trên Nền tảng PITO cho đến khi Nhà hàng điều chỉnh thông tin đúng thực tế.

Hủy toàn bộ các đơn hàng chưa triển khai và tắt Nhà hàng trên Nền tảng PITO.

18

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điểu kiện an toàn thực phẩm (Giấy VSATTP) của Nhà hàng hết hạn.

Tạm tắt Nhà hàng trên nền tảng TMĐT PITO cho đến khi Nhà hàng bổ sung giấy Giấy VSATTP có hiệu lực.

19

Không lưu mẫu thức ăn trong vòng 24h theo quy định tại Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Tạm tắt Nhà hàng trên Nền tảng PITO trong vòng 3 ngày

Tạm tắt Nhà hàng trên Nền tảng PITO trong vòng 10 ngày

Hủy toàn bộ các đơn hàng chưa triển khai và tắt Nhà hàng trên Nền tảng PITO

20

Không tuân thủ các quy định vể an toàn phòng cháy chữa cháy và/ hoặc đảm bảo an toàn vệ sinh trong quá trình hoạt động. Bao gồm nhưng không giới hạn:
a. Không vệ sinh khu vực chế biến
b. Không trang bị tạp dể, mũ trùm đẩu, găng tay cho nhân viên trong quá trình chế biến

Tạm tắt Nhà hàng trên Nền tảng PITO trong vòng 5 ngày

Tạm tắt Nhà hàng trên Nền tảng PITO trong vòng 5 ngày

Hủy toàn bộ các đơn hàng chưa triển khai và tắt Nhà hàng trên Nền tảng PITO.

21

Phân biệt đối xử đơn hàng của PITO với đơn hàng của các đơn vị/nền tảng khác và/hoặc đơn hàng từ khách hàng trực tiếp đến Nhà hàng.

Tạm tắt Nhà hàng trên Nền tảng PITO trong vòng 3 ngày

Tạm tắt Nhà hàng trên Nền tảng PITO trong vòng 5 ngày

Hủy toàn bộ các đơn hàng chưa triển khai và tắt Nhà hàng trên Nền tảng PITO.

Lưu ý

Bảng nội dung vi phạm này không bao hàm tất cả trường hợp vi phạm được áp dụng cho Thương nhân mà có thể được sửa đổi, bổ sung, cập nhật liên tục căn cứ vào tình hình thực tế và có hiệu lực tùy từng thời điểm. Đồng thời, bảng nội dung vi phạm được cập nhập, sửa đổi, bổ sung sẽ được thông báo đến Thương nhân trước 07 (bảy) ngày kể từ thời điểm được áp dụng.

  • Xét thấy về tính chất, mức độ, khả năng gây ảnh hưởng của hành vi đối với Khách Hàng, PITO và/hoặc nhân viên của PITO có toàn quyền quyết định đưa ra các hình thức xử lý phù hợp tùy từng trường hợp cụ thể cho từng hành vi vi phạm của Thương nhân đã hoặc chưa được quy định trong Bảng nội dung này mà không có nghĩa vụ phải cung cấp bằng chứng chứng minh nào hay chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với Thương nhân khi có một hoặc nhiều hành động vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm theo đánh giá hợp lý của PITO.
  • Sau khi thông báo vi phạm được gửi đến Thương nhân từ PITO, Thương nhân có nghĩa vụ kiểm tra, xác minh và cung cấp kèm bằng chứng chứng minh rằng đã vận hành đúng và không vi phạm Điều khoản và Chính sách của Nền tảng Thương mại điện tử PITO và phản hồi qua email trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm email thông báo vi phạm được gửi đến cho Thương nhân. PITO chỉ tiếp nhận giải trình duy nhất ở lần phản hồi đầu tiên của Thương nhân. Nếu quá thời hạn 24h, Thương nhân không phản hồi hoặc phản hồi trễ được xem như quá hạn phản hồi, PITO sẽ áp dụng hình thức xử lý như đã thông báo qua email và hoàn tất theo đúng quy trình xử lý của PITO, đồng thời từ chối tiếp nhận các khiếu nại phát sinh.
  • Ngoài việc áp dụng các hình thức xử lý vi phạm như trên, PITO có quyền cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra hoặc cơ quan có thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định của Pháp luật và/hoặc quy định của PITO, như có dấu hiệu lừa đảo, gian lận dưới bất kỳ hình thức nào; đồng thời PITO có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt hợp tác với Thương nhân cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan điều tra hoặc cơ quan có thẩm quyền khác.
  • Đối với các trường hợp khiếu nại xảy ra ngoài dự kiến của chính sách này, Thương nhân và PITO sẽ cùng thỏa thuận với nhau cách xử lý trong đó đảm bảo quyền lợi của Khách Hàng phải được đặt lên làm ưu tiên hàng đầu. Trong trường hợp tranh cãi, PITO bảo lưu quyền quyết định cuối cùng với tư cách Ban quản trị chung của Nền tảng PITO để cân bằng quyền lợi của các bên.

Chính sách đăng tải thông tin phần ăn dành cho thương nhân tham gia dịch vụ PITO Cloud Canteen và PITO Xpress

A. Mục đích

Chính sách đăng tải thông tin sản phẩm dành cho Thương Nhân tham gia dịch vụ PITO Cloud Canteen và PITO Xpress được ban hành bởi Công ty Cổ phần PITO bao gồm các quy định, chính sách liên quan đến hoạt động của Thương nhân khi hợp tác kinh doanh trên Nền tảng PITO.

B. Phạm vi và hiệu lực

  • Đối tượng áp dụng: Tất cả Thương nhân tham gia vận hành mô hình dịch vụ PITO Cloud Canteen và PITO Xpress.
  • Thời gian có hiệu lực: …./….. / 2023

C. Chính sách đăng tải thông tin phần ăn dành cho thương nhân tham gia dịch vụ PITO Cloud Canteen và PITO Xpress

Chính sách đăng tải thông tin sản phẩm dành cho Thương Nhân tham gia dịch vụ PITO Cloud Canteen và PITO Xpress được ban hành bởi Công ty Cổ phần PITO bao gồm các quy định, chính sách liên quan đến hoạt động của Thương nhân khi hợp tác kinh doanh trên Nền tảng PITO.

Điều 1: Chính sách sản phẩm

1. Quy định chung về sản phẩm

1.1. Nguyên liệu của Phần ăn phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, có chứng từ hợp lệ, được phân phối, lưu thông hợp pháp trên thị trường.

1.2. Phần ăn phải đáp ứng các điều kiện và đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật như đóng gói phần ăn hợp chuẩn, hợp quy, an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn và quy chuẩn chất lượng, và/hoặc thông số kỹ thuật tương ứng.

1.3. Không thuộc danh mục phần ăn và thành phần nguyên liệu bị cấm lưu thông, cấm nhập khẩu, cấm phân phối, danh mục phần ăn hạn chế theo quy định pháp luật.

1.4. Không kinh doanh phần ăn bị hư hỏng, bị lỗi, kém chất lượng,...

1.5. Không kinh doanh phần ăn đã qua sử dụng, phần ăn hết hạn sử dụng, hàng mẫu, hàng thử, hoặc hàng được tái sử dụng lại.

1.6. Không bán các phần ăn có chứa các thành phần độc hại: chất cấm, chất gây bệnh, chất độc,… không được phép hoặc đang bị cơ quan chức năng thu hồi và kiểm soát trên thị trường

1.7. Tùy theo quyết định của riêng mình, PITO có quyền áp dụng các biện pháp kiểm tra đột xuất tất cả các phần ăn đăng bán trực tiếp hoặc trên Nền tảng PITO theo từng mục đích khác nhau, hoặc nhằm mục đích các ngăn chặn bổ sung tùy theo từng trường hợp cụ thể.

2. Quy định về đăng tải sản phẩm

2.1. Đăng bán phần ăn trên PITO là hoạt động của Thương nhân dùng phần ăn, dịch vụ và tài liệu về phần ăn, dịch vụ để giới thiệu với khách hàng về phần ăn, dịch vụ đó. Do vậy, Thương nhân phải có trách nhiệm tuân thủ và thực hiện các quy định hiện hành theo pháp luật Việt Nam.

2.2. Thương nhân phải đảm bảo thông tin thống nhất, rõ ràng, chính xác, trung thực về phần ăn, dịch vụ, không gây nhầm lẫn cho Khách Hàng và phù hợp, thống nhất với thông tin được kê khai trong hồ sơ đăng ký với cơ quan Nhà nước.

2.3. Thương nhân không được đăng tải các hình ảnh, nội dung, thông tin quảng cáo không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

2.4. Thương nhân không được đăng tải các hình ảnh, thông tin không chính xác, sai lệch; các thông tin có tính kích động, phản động, bạo động, thù hận, bạo lực, thảm họa, chính trị, tôn giáo, văn hóa, chủng tộc, định kiến về giới, về người khuyết tật,…dưới bất cứ hình thức nào.

2.5. Thương nhân không được đăng tải các hình ảnh, thông tin chỉ trích, bôi bác, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm nhân phẩm của bất cứ cá nhân hay tổ chức nào khác.

2.6. Thương nhân không được thay đổi nội dung tin đăng để gian lận đánh giá hoặc trong quá trình xử lý khiếu nại giữa PITO cùng các bên liên quan.

2.7. Thương nhân phải đảm bảo đăng tải nội dung cạnh tranh lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.

2.8. PITO được quyền điều chỉnh, sửa đổi, gỡ bỏ các thông tin không phù hợp với quy định và tính chính xác của phần ăn, dịch vụ hoặc phần ăn, dịch vụ không phù hợp với chuyên mục quy định sẽ bị xóa hoặc chuyển sang chuyên mục khác được cho là phù hợp.

2.9. Các phần ăn, dịch vụ chứa thông tin và hình ảnh được xác định không phù hợp, PITO có quyền từ chối khi kiểm duyệt và/hoặc gỡ bỏ ra khỏi hiển thị Nền tảng PITO.

2.10. Nội dung thực đơn phù hợp với loại hình dịch vụ Thương nhân đăng ký, món trên thực đơn phù hợp với tên Nhà hàng.

2.11. Tên món trên thực đơn nên được thể hiện rõ đặc trưng chính của phần ăn bằng tiếng Việt hoặc song ngữ.

2.12. Nội dung mô tả chi tiết phần ăn cần đầy đủ tất cả các món và công cụ, dụng cụ ăn uống đi kèm. Đồng thời, đơn vị tiền tệ dùng để đăng tải không được ghi là 10k, 10 ngàn, 10 nghìn và Thương nhân cần đảm bảo phải ghi đúng định dạng số và đơn vị tiền tệ sử dụng là Việt Nam Đồng/VNĐ.

2.13. Hình ảnh phần ăn trên thực đơn cần rõ ràng, không mờ, nhòe.

2.14. Thông tin liên quan giá món rõ ràng, giá bán nhập trên hệ thống là giá chưa bao gồm VAT. Giá phần ăn sẽ bao gồm phí PITO và các chi phí tương ứng mỗi phần ăn như tiền hộp, dụng cụ ăn uống, bao bì,...

2.15. Phần ăn được đặt chính giữa khung hình.

2.16. Chụp từng phần ăn riêng biệt, phông nền nên là màu trắng sáng và không có nhiều hoạ tiết, đảm bảo trong khung hình chỉ có hình ảnh thành phần phần ăn, không có những vật thể khác (tay, chân, khăn giấy...).

2.17. Sử dụng hình ảnh chụp phần ăn của chính Nhà hàng của mình. Hình ảnh không chứa logo hoặc tên của thương hiệu/Nhà hàng khác. Thương nhân sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền hình ảnh của Nhà hàng

3. Giá phần ăn

3.1. Giá niêm yết (tức là giá tham chiếu), giá bán (tức là giá áp dụng khuyến mại nếu có) và (các) phí vận chuyển liên quan phải được hiển thị rõ ràng cho Khách hàng. Giá niêm yết của phần ăn phải luôn cao hơn giá bán.

3.2. Thương nhân phải đảm bảo rằng các hành động định giá phần ăn phải tuân thủ các quy định luật pháp hiện hành.

3.3. Thương nhân đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì lòng tin của Khách hàng. Các thông lệ định giá gây tổn hại đến lòng tin của khách hàng bị cấm trên Nền tảng PITO.

3.4. Các hành động định giá tiêu cực bao gồm nhưng không giới hạn về việc đặt giá bất thường hoặc cao hơn đáng kể so với mức giá thị trường hiện tại. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đặt giá bất thường cho một phần ăn cao hơn đáng kể so với giá gần đây được cung cấp trên thị trường.

3.5. Thương nhân không được tạo biến động hoặc thay đổi giá đáng kể trong một khoảng thời gian ngắn.

3.6. Thương nhân không được thực hiện các hành vi định giá không tuân thủ luật pháp hiện hành.

3.7. Thương nhân không được đăng các phần ăn ở mức giá thấp hoặc giá được chiết khấu mà không có ý định bán hoặc hoàn thành đơn của Khách hàng. 

4. Điều khoản cam kết

4.1. Thương nhân cam kết cung cấp đầy đủ các thông tin như thuộc tính, định lượng, chi tiết về phần ăn... đối với phần ăn.

4.2. Thương nhân có trách nhiệm cung cấp cho PITO các giấy tờ bổ sung liên quan đến phần ăn trong vòng 24 tiếng (hai mươi bốn) kể từ thời điểm nhận được thông báo.

4.3. Trong trường hợp phần ăn được nghi ngờ hàng không đảm bảo chất lượng hoặc Hàng hóa vi phạm các điều kiện phần ăn trong chính sách này, PITO có quyền tạm tắt phần ăn hoặc Nhà hàng trong quá trình kiểm tra, làm rõ thông tin mà không cần thông báo trước cho Thương nhân.

4.4. PITO được quyền miễn trừ trách nhiệm và Thương nhân chịu trách nhiệm toàn bộ, bồi thường cho PITO mọi thiệt hại phát sinh mà PITO phải gánh chịu từ cơ quan Nhà nước và/hoặc bên thứ ba do Thương nhân vi phạm về chất lượng, xuất xứ phần ăn hoặc vi phạm, không tuân thủ pháp luật làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Nền tảng PITO. 

4.5. Thương nhân đồng ý và cam kết rằng PITO được quyền sử dụng các thông tin liên quan đến phần ăn nhằm phục vụ cho hoạt động giới thiệu, quảng cáo, nghiên cứu các tiện ích, dịch vụ giá trị gia tăng khác nhằm mục đích tăng cường chất lượng dịch vụ.

>