Cơ bản
NỘI DUNG

Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý đơn hàng

5 Bài học

Giúp bạn biết cách sử dụng Hệ thống PITO app – Công cụ giúp quản lý việc nhận đặt tiệc 

Tìm hiểu

Cấu trúc khoá học

Những Bước Đầu Cho Quý Đối Tác 4 Bài học

Hướng dẫn đối tác mới đăng ký, đăng nhập

Cách thức đăng ký, đăng nhập vào Hệ thống web app dành cho đối tác của PITO

Các bước hoàn thiện giữa PITO và đối tác để phục vụ tiệc

Quy trình phục vụ tiệc tại PITO được bắt đầu từ việc PITO liên hệ để khảo sát việc tổ chức tiệc đến cuối cùng là đối tác tổ chức thành công một buổi tiệc. PITO Academy xin giới thiệu đến đối tác quy trình trên

Hướng dẫn đối tác tiếp nhận đơn hàng tại PITO

Trong hành trình chuẩn hoá và giúp việc hợp tác, triển khai các đơn hàng giữa PITO và Đối tác ngày càng chuyên nghiệp hơn, kể từ ngày 21/09/2020, các đơn hàng tại PITO sẽ được triển khai thực hiện thông qua hệ thống PITO App tại đường dẫn: https://partnerapp.pito.vn/ . PITO Academy thực hiện bài viết Hướng dẫn đối tác tiếp nhận đơn hàng tại PITO

Hướng dẫn tìm đọc báo cáo kinh doanh

Doanh thu của đối tác khi thực hiện với PITO sẽ được tổng hợp một cách trực quan trên hệ thống, giúp đối tác khái quát được tình hình và kết quả kinh doanh trong thời gian nhất định. Bài viết dưới đây giúp đối tác hiểu về cách thức hoạt động cũng như sử dụng báo cáo kết quả kinh doanh dành cho đối tác.

Những Điều Cần Biết Dành Cho Quý Đối Tác 1 Bài học

Tổng quan dashboard

Giao diện hệ thống dành cho đối tác được chúng tôi nghiên cứu và xây dựng dựa trên nhu cầu thực tế, giúp đối tác dễ dàng sử dụng, theo dõi, kiểm tra các đơn hàng. Bài viết dưới đây giúp đối tác hiểu về cách thức hoạt động cũng như sử dụng hệ thống dành cho đối tác.

Pen
>