Cơ bản
NỘI DUNG

Vận hành cơ sở F&B thời kỳ hậu giãn cách

2 Bài học

Tìm hiểu

Cấu trúc khoá học

Lên kế hoạch mở cửa lại 2 Bài học

6 việc cần chuẩn bị để mở cửa hoạt động trở lại

Hướng dẫn thực hiện 6 việc cần chuẩn bị cho quá trình tái vận hành thời kỳ hậu giãn cách dành cho các cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực F&B

Hướng dẫn sàng lọc COVID – 19

Hướng dẫn thực hiện sàng lọc COVID - 19 dựa trên tình trạng sức khỏe của nhân viên
Pen
>