Chính Sách Quyền Riêng Tư

Tuyên bố về Quyền riêng tư

Đây là Tuyên bố về Quyền riêng tư của trang web https://partners.pito.vn/ ("Trang web"). Trang này được điều hành và duy trì bởi PITO được nhắc đến trong phần "Chủ sở hữu Trang web" của trang web này (sau đây gọi là "PITO" hoặc "chúng tôi"). là bên kiểm soát việc xử lý tất cả các dữ liệu cá nhân được thu thập thông qua trang web này.

Chúng tôi muốn mang đến cho bạn các trải nghiệm tuyệt vời nhất có thể về PITO. Chúng tôi sử dụng các thông tin mà bạn chia sẻ với chúng tôi để giúp dịch vụ của chúng tôi và trải nghiệm của bạn trở nên tốt hơn. Tuyên bố về Quyền riêng tư này nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ về cách chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, nỗ lực của chúng tôi trong việc bảo vệ dữ liệu của bạn và các tùy chọn mà bạn có để kiểm soát dữ liệu cá nhân và bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

Tuyên bố về Quyền riêng tư này có thể được thay đổi theo thời gian. Người dùng Trang web nên thường xuyên xem lại Tuyên bố về Quyền riêng tư để biết những thay đổi có thể có. Tuyên bố về Quyền riêng tư này đã được thay đổi lần cuối vào 18/01/2021.

Tuyên bố về Quyền riêng tư này có thể được lưu trữ hoặc in ra bằng cách sử dụng các nút phía trên trang này.

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn nhằm mục đích gì?

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho một số mục đích khác nhau. Bạn sẽ thấy nội dung tổng quan về các loại dữ liệu cá nhân và các mục đích sử dụng dưới đây.

 • Để cung cấp Trang web hoặc ứng dụng cho bạn và quản lý kỹ thuật và chức năng của Trang web khi bạn sử dụng Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi.
  Chúng tôi xử lý các dữ liệu kỹ thuật như địa chỉ IP của bạn, trình duyệt internet bạn sử dụng, các trang web đã truy cập, các trang web đã truy cập trước đó/tiếp theo và thời gian truy cập nhằm mục đích cung cấp các chức năng của Trang web để cho phép tìm kiếm thông tin nhanh chóng và đơn giản. Những dữ liệu này cũng được sử dụng để giải quyết các khó khăn về kỹ thuật hoặc để cải thiện khả năng truy cập đến một số phần của trang web. Để đạt được mục đích này, chúng tôi cũng sử dụng các cookie.
 • Để quản lý tài khoản và đảm bảo tính bảo mật và an ninh của việc đặt tiệc khi bạn mở một tài khoản PITO với chúng tôi.
  Khi bạn lựa chọn đăng ký với chúng tôi, bạn cần phải cung cấp dữ liệu cá nhân như tên, địa chỉ email hợp lệ và bất kỳ thông tin nào khác theo yêu cầu, để chúng tôi có thể tạo một tài khoản cá nhân cho bạn. Sau khi tạo tài khoản, chúng tôi sẽ gửi cho bạn các thông tin đăng nhập cá nhân. Những dữ liệu cá nhân này cho phép chúng tôi quản lý tài khoản của bạn và cho phép chúng tôi đảm bảo tính bảo mật và duy trì an ninh của việc đặt hàng. Chúng tôi cũng xử lý các dữ liệu như tên hiển thị, vai trò và dữ liệu đăng nhập của bạn. Ví dụ, chúng tôi có thể thay đổi mật khẩu cho bạn. Tuy nhiên chúng tôi sẽ không thể xem mật khẩu của bạn.
 • Cho mục đích phát triển và cải tiến các sản phẩm và dịch vụ
  Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân tổng hợp để phân tích hành vi khách hàng và điều chỉnh sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho phù hợp, để đảm bảo rằng sản phẩm hoặc dịch vụ có liên quan đến khách hàng của chúng tôi. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ phân tích tần suất đọc bản tin của bạn, số lần bạn ghé thăm Trang web của chúng tôi, các trang bạn nhấp vào và những loại tiệc bạn quan tâm thông qua trang web của chúng tôi. Dựa trên thông tin này, chúng tôi có thể thực hiện điều chỉnh về những dịch vụ hoặc hàng hóa cung cấp, bản tin hoặc Trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể điều chỉnh các chương trình khuyến mãi của chúng tôi trên cơ sở các phân tích. Chúng tôi cũng có thể thực hiện nghiên cứu về xu hướng thị trường thông qua phân tích thống kê để đánh giá và điều chỉnh các sản phẩm và tiếp thị của chúng tôi phù hợp với những sự phát triển mới, nhưng kết quả nghiên cứu sẽ chỉ được báo cáo trên cơ sở tổng hợp. Chúng tôi có thể mua thêm dữ liệu từ các nguồn công cộng để bổ sung vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi cho các mục đích trên.
 • Để quản lý sự tham gia của bạn nếu bạn tham gia vào các cuộc thi có thưởng, các sự kiện, các cuộc tranh tài, chương trình khuyến mãi và/hoặc các trò chơi may rủi.
  Với sự đồng ý của bạn, chúng tôi có thể gửi email cho bạn về các chương trình khuyến mãi và các lời mời tham gia vào các cuộc thi có thưởng, các sự kiện, các cuộc tranh tài hoặc trò chơi may rủi. Nếu bạn chọn tham gia vào một trong những hoạt động này, chúng tôi cần dữ liệu cá nhân của bạn để có thể công bố và tổ chức các hoạt động này. Ngoài ra, nếu bạn tham gia vào bất kỳ hoạt động nào trong số đó, chúng tôi cần dữ liệu cá nhân của bạn để thông báo khi bạn giành chiến thắng, để trao thưởng và để đo mức độ phản ứng đối với các cuộc thi có thưởng, các sự kiện, các cuộc tranh tài, chương trình khuyến mãi và/hoặc trò chơi may rủi. Để làm điều này, chúng tôi sẽ xử lý tên, địa chỉ, địa chỉ email và các mục thông tin bạn nhập khi tham gia hoạt động
 • Để gửi cho bạn thông tin được cá nhân hóa về PITO chỉ khi bạn đã đồng ý với điều này trong quá trình đăng ký tài khoản của bạn.
  Bạn có thể chọn nhận thông báo quảng cáo được cá nhân hóa, bao gồm bản tin được cá nhân hóa, từ PITO, được thiết kế riêng hướng tới sở thích cá nhân của bạn. Để làm điều này, chúng tôi sẽ tạo các hồ sơ và phân tích các tương tác của bạn với chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét các dữ liệu cá nhân như: - tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ email, và địa chỉ - sở thích và các mối quan tâm của bạn, chẳng hạn như những điều mà bạn đã tích cực chia sẻ với chúng tôi, nhưng cũng có cả những điều được suy luận thông qua các tương tác đăng ký của bạn với các trang web và các ứng dụng của PITO (mà theo đó chúng tôi có thể sử dụng cookie); - lịch sử mua sắm của bạn, cả trực tuyến (nếu bạn dẫn liên kết mua hàng vào hồ sơ của bạn) và ngoại tuyến (khi thực hiện một giao dịch mua hàng ngoại tuyến); và - các liên kết bạn nhấp vào trong email của chúng tôi. Bằng cách này, chúng tôi sẽ tìm hiểu về các mối quan tâm của bạn và có thể đảm bảo rằng chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những thông tin và chương trình khuyến mãi mà bạn quan tâm nhất. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn cho ý kiến về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn không muốn nhận thêm bất kỳ tin nhắn nào hoặc nếu bạn muốn chọn từ chối nhận hoặc xem một hình thức giao tiếp cụ thể với chúng tôi (ví dụ như tin nhắn SMS, truyền thông xã hội, email hoặc thư thường), bạn chỉ cần làm theo các bước trong hình thức giao tiếp cụ thể đó.

Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân được áp dụng?

partners.pito.vn sử dụng thông tin cá nhân của bạn để xử lý các dữ liệu cá nhân của người dùng thông qua Trang web này.

Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân?

Không có thời hạn ngoại trừ trường hợp bạn gửi có yêu cầu hủy bỏ tới cho chúng tôi hoặc Công ty giải thể hoặc bị phá sản

Ai có quyền tiếp cận vào thông tin cá nhân của bạn?

Chúng tôi xử lý các dữ liệu của bạn một cách thận trọng và bảo mật cũng như không chia sẻ dữ liệu của bạn với các bên thứ ba nào khác ngoài các bên được nêu rõ trongTuyên bố về Quyền riêng tư này.

 • Với các đơn vị khác thuộc PITO
  Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin tổng hợp dưới tên hiệu hoặc ẩn danh về khách hàng của chúng tôi với các thành viên khác của PITO, ví dụ, để sử dụng trong phân tích xu hướng. Các thành viên thuộc PITO có liên quan là: Moonscalce, Fairy Thôi Nôi, 3km Dư Dùng Bán trực tiếp hoặc gián tiếp hoạt động kinh doanh các loại tiệc.
 • Với các nhà cung cấp dịch vụ
  Chúng tôi sử dụng các công ty khác nhau để xử lý dữ liệu thay mặt chúng tôi, chẳng hạn như các công ty lưu trữ, các bên thực hiện dịch vụ giao hàng, các bên cung cấp dịch vụ thanh toán và các cơ quan xếp hạng tín dụng, các bên đối tác. Các công ty này sử dụng thông tin của bạn thay mặt chúng tôi, và phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt khi xử lý thông tin của bạn. Chúng tôi không cho phép các công ty đó sử dụng các dữ liệu này theo bất kỳ cách nào khác với các hướng dẫn của chúng tôi.
 • Các bên thứ 3 khác
  Chúng tôi có thể cần phải tiết lộ thông tin cá nhân theo yêu cầu của các cơ quan chính phủ hoặc các cơ quan thực thi pháp luật. Chúng tôi sẽ chỉ tiếp tục chia sẻ thông tin của bạn với các công ty hoặc cá nhân khác khi chúng tôi có sự đồng ý hợp lệ của bạn để làm như vậy.

Cách xử lý các liên kết đến các trang web khác và phương tiện truyền thông xã hội?

Các trang web bên ngoài

Trên Trang web, bạn sẽ tìm thấy một số liên kết đến các trang web khác. Mặc dù các trang web này được lựa chọn cẩn thận, chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc xử lý các dữ liệu cá nhân của bạn thông qua các trang web này. Điều khoản và [Điều kiện] (/vi/legal) cũng như Tuyên bố về Quyền riêng tư của chúng tôi sẽ không áp dụng đối với việc sử dụng các trang web này.

Phương tiện truyền thông xã hội

Trang web và các Ứng dụng của chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các phần bổ sung từ các mạng xã hội khác nhau. Nếu bạn chọn tương tác với mạng xã hội (ví dụ bằng cách đăng ký một tài khoản), hoạt động của bạn trên Trang web của chúng tôi hoặc thông qua các Ứng dụng của chúng tôi cũng sẽ được cung cấp cho các mạng xã hội như Facebook và Twitter.

Nếu bạn đã đăng nhập vào một trong các mạng xã hội trong quá trình bạn truy cập vào một trong các Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi, các mạng xã hội có thể thêm thông tin này vào hồ sơ tương ứng của bạn trên mạng này. Nếu bạn đang tương tác với một trong những phần bổ sung của mạng xã hội, thông tin này sẽ được chuyển đến mạng xã hội. Trong trường hợp bạn không muốn chuyển dữ liệu này, vui lòng đăng xuất khỏi mạng xã hội của bạn trước khi bạn vào một trong những Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi.

Chúng tôi cũng đem đến cơ hội tạo tài khoản với chúng tôi thông qua tài khoản mạng xã hội của bạn (như Facebook). Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian trong việc tạo tài khoản này vì các chứng danh đăng nhập sẽ được nhập vào tài khoản mạng xã hội của bạn. Vui lòng lưu ý rằng khi bạn sử dụng tùy chọn "đăng nhập qua mạng xã hội", chúng tôi có thể nhận được một số thông tin qua mạng xã hội, chẳng hạn như tên, tuổi, địa điểm, sở thích, nghề nghiệp, và các thông tin khác từ hồ sơ công khai của bạn, và cũng có thể cũng truy cập đến các hình ảnh hoặc danh sách bạn bè của bạn trên mạng xã hội. Những thông tin này không được chúng tôi yêu cầu, nhưng được mạng xã hội cung cấp thông qua việc sử dụng tùy chọn đăng nhập qua mạng xã hội. Khi bạn sử dụng tùy chọn đăng nhập qua mạng xã hội, chúng tôi sẽ chỉ nhập các thông tin cần thiết để tạo tài khoản của bạn với chúng tôi và sau khi nhận được bất kỳ thông tin nào khác, chúng tôi sẽ loại bỏ các thông tin nhận được thông qua mạng xã hội. Sau khi đã tạo tài khoản, bạn sẽ có cơ hội bổ sung vào tài khoản của mình bất kỳ thông tin nào mà bạn muốn chia sẻ với chúng tôi.

Nền tảng phương tiện truyền thông xã hội của bạn sẽ hiển thị các quảng cáo của PITO thông qua các trang truyền thông xã hội ở phạm vi bạn cho phép thông qua các thiết đặt bảo mật của nhà cung cấp phương tiện truyền thông xã hội.

Vui lòng đọc chính sách bảo mật của các mạng xã hội này để biết thông tin chi tiết về việc thu thập và chuyển giao dữ liệu cá nhân, quyền lợi mà bạn có và cách bạn có thể có các thiết đặt thỏa đáng về quyền riêng tư.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin?

Bạn có liên lạc với chúng tôi hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình qua:

Công ty TNHH PITO

Địa chỉ: 112 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Q. 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: hello@pito.vn

Làm sao tôi có thể tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình?

Bạn có thể yêu cầu quyền truy cập đến các thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi xử lý bất kỳ lúc nào, và thực hiện các điều chỉnh hoặc loại bỏ thông tin cá nhân này bằng cách gửi yêu cầu qua số điện thoại 1900 25 25 30.

Cách thức bảo mật thông tin của chúng tôi?

Thông tin cá nhân của bạn được xử lý bảo mật một cách nghiêm ngặt và chúng tôi đã thực hiện các biện pháp an ninh kỹ thuật và tổ chức phù hợp để chống mất mát hoặc xử lý trái phép các dữ liệu này. Để đạt được mục đích này, chúng tôi sử dụng một số kỹ thuật bảo mật bao gồm các máy chủ an ninh, tường lửa và mã hóa, cũng như các biện pháp bảo vệ vật lý tại nơi lưu trữ dữ liệu.

Nếu bạn tin rằng bảo mật của bạn bị xâm phạm. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 1900 25 25 30.

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân?

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, bạn gửi email khiếu nại đến email hello@pito.vn hoặc gọi điện thoại tới số 1900 25 25 30 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho chúng tôi. Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.


>